جلسه هماهنگی سفر آتی معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

on .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان جلسه هماهنگی بررسی موارد مرتبط با سفر معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست دکتر خادمی استاندار لرستان برگزار شد .

در این جلسه دستگاه های اجرایی حاضر، گزارشی از اقدامات انجام شده و وضعیت پروژه های خود را ارائه کردند .

همچنین مقرر شد نیازهای استان در حوزه های درمان، بهداشت، بیمه و سایر موضوعات مرتبط، توسط دستگاه های اجرایی جمع بندی و جهت ارائه به معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردد .

گفتنی است با رایزنی های دکتر خادمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین این وزارتخانه طبق برنامه‌ریزی انجام شده و به منظور پیگیری امورات مربوطه به لرستان سفر خواهند کرد .