پیگیری طرح های حوزه تقسیمات جغرافیایی لرستان

on .

استاندار لرستان طرح های حوزه جغرافیایی استان را در وزارتخانه به عنوان مطالبه لرستان مطرح کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان جلسه ای با حضور دکتر خادمی استاندار لرستان،بیرانوند مدیر کل تقسیمات جغرافیایی استانداری و خانم احمدی مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در تهران برگزار شد .

دکتر خادمی در جلسه امروز موضوع ارتقاء و ایجاد سطوح جدید بخشی از واحدهای تقسیمات کشوری در لرستان را مورد بحث و بررسی قرار داد .

استاندار لرستان اهم مطالبات استان را در حوزه تبدیل و ارتقاء تقسیمات جغرافیایی بخش ها و شهرستانی عنوان نمود و بر پیگیری دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در این زمینه تأکید کرد .

گفتنی است مدیر کل دفتر تقسیمات جغرافیایی وزارت کشور نیز در خصوص انجام و به نتیجه رساندن طرح های لرستان که به وزارتخانه معرفی شده اند، قول مساعد داد .