پیگیری طرح های بهداشت و درمان استان

on .

استاندار لرستان طرح های مربوط به حوزه بهداشت و درمان استان را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری کرد .

به گزارش روابط عمومی استاندارای لرستان:دکتر خادمی استاندار لرستان به اتفاق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، با دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت جلسه ای در خصوص پروژه های حوزه بهداشت و درمان استان برگزار کرد .

استاندار لرستان گفت: در این جلسه موضوع تأمین و افزایش بودجه سال آینده پروژه‌های عمرانی بهداشت و درمان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر خادمی اظهار داشت: بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی شهدای عشایر خرم‌آباد، بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی گهر دورود، بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی رازی کوهدشت و بیمارستان شهرستان دلفان از پروژه های مهم استان بود که در این جلسه مطرح گردید .

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع افزایش تعداد تخت های سوانح سوختگی به ۳۲ تخت و الحاق آن به بیمارستان عشایر از دیگر نکاتی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

استاندار لرستان افزود: تأسیس و ایجاد دانشکده پزشکی در شهرستان بروجرد و افزایش مجوز برای جذب نیروی پیمانی جهت تکمیل کادر درمانی استان نیز به عنوان دیگر مطالبه مردم استان پیگیری شد .

دکتر خادمی خاطرنشان کرد: تمامی پروژه های مطرح شده استان در این جلسه مورد موافقت معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار گرفت و برای اجرا به تصویب رسید .