ادارات دولتی در هفته آینده تعطیل است

on .

استاندار لرستان: بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا، ادارات و دستگاه های اجرایی دولتی طی هفته آینده تعطیل خواهند بود . به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان دکتر خادمی از تعطیلی ادارات در هفته آینده به منظور کنترل شیوع کرونا خبر داد . رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونای استان گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به منظور کاهش فشار بیماری و کنترل شیوع آن، تمامی ادارات در مناطق قرمز استان به تبع این تصمیم در هفته آینده تعطیل هستند . استاندار لرستان تصریح کرد: دو استثنا در این رابطه وجود دارد، اول دستگاه های خدمات رسان و متولی امور ضروری مانند بانک ها، اورژانس و مراکز درمانی و بهداشتی ؛اتفافات آب و برق و گاز و دوم با توجه به احتمال وقوع سیل در روز های شنبه و یکشنبه آتی، دستگاه های اجرایی مرتبط با سیل مانند راهداری، هلال احمر و امثال آنها نیز از این تصمیم مستثنی بوده و نحوه حضور کارکنان در اختیار مدیر بوده و فعالیت آنها متناسب با آمادگی با مقابله ادامه خواهد داشت . دکتر خادمی با اشاره به اینکه اصل بر تعطیلی تمام ادارات در مناطق قرمز است، اظهار داشت: با توجه به این مصوبه، مدیران دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن نوع خدمات ضروری کارکنان، برای حضور آنان در محل کار تصمیم گیری نمایند . وی همچنین تصریح کرد: دستگاه های اجرایی با لحاظ احتمال وقوع سیل در روز های شنبه و یکشنبه آتی، ضمن برنامه‌ریزی برای حضور کارکنان، آمادگی لازم برای مواجهه با بحران احتمالی را نیز داشته باشند .