ادارات دولتی شهرهای با وضعیت قرمز استان این هفته تعطیل هستند

on .

استاندار لرستان تصریح کرد: دو استثنا در این رابطه وجود دارد، اول دستگاه های خدمات رسان و متولی امور ضروری مانند بانک ها، اورژانس و مراکز درمانی و بهداشتی ؛اتفافات آب و برق و گاز و دوم با توجه به احتمال وقوع سیل در روز های شنبه و یکشنبه آتی، دستگاه های اجرایی مرتبط با سیل مانند راهداری، هلال احمر و امثال آنها نیز از این تصمیم مستثنی بوده و نحوه حضور کارکنان در اختیار مدیر بوده و فعالیت آنها متناسب با آمادگی با مقابله ادامه خواهد داشت .