پيام دكتر خادمی استاندار لرستان به مناسبت سیزدهم آذر ، روز جهانی افراد دارای معلولیت

on .

دکتر خادمی استاندار لرستان طی پیامی روز جهانی افراد دارای معلولیت را به این عزیزان تبریڪ گفت: به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان؛متن پیام استاندار بدین شرح است : افراد دارای آسیب معلولیت، نماد روشن و بارز اراده‏‌هایی هستند که با یاس و نا امیدی بیگانه ‌اند و نشان داده اند از تنگناها و تبعیض‏‌ها ترسی به دل راه نمی دهند و از پای نمی‏‌نشینند تا این واقعیت را به اثبات برسانند که ناتوانی و محدودیت در اندیشه آنان جای ندارد و نگاه آنها به آینده ای سبز ، روشن، پویا و با نشاط گره خورده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای اقدامات عدالت‌گستر دولت تدبير و اميد، توسعه خدمات توانبخشی و مراقبتی مورد نياز معلولان و توانمندسازی آنان در ابعاد مختلف را در دستور كار قرار داده است. اما ترديدی نيست كه قادر سازی معلولان و ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعي آنان تنها در گرو اقدامات یک نهاد یا یک سازمان نخواهد بود بلكه بستر اين توانمندسازی می بايست در سطوح مختلف جامعه و همياری مجدانه ساير دستگاه‏‌هاي اجرايی، ارگان هاي انقلابي و نهادهاي تصميم‏ ساز و نظارتی فراهم آید. روز جهانی معلولین با شعار ساخت جهانی بهتر، پویا، فراگیر و دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت پس از کرونا خود روشنگر این مطلب است كه توانمندسازی افراد معلول براساس اقدامات مبتنی بر جامعه، اين عزیزان را به سرمايه‏‌های اجتماعي ارزنده‏‌ای مبدل می سازد و مشاركت فعال آنان در عرصه ‌هاي تصميم‏‌گيری و اجرایی، حركت ایران اسلامی را در مسير توسعه علمي و فرهنگي تسريع خواهد کرد. لذا اميدواریم با شعار روشنگرانه و آگاهی بخش روز جهانی افراد دارای معلولیت در توجه به ارزش‏‌های والای انساني و قابليت‏‌های سرشار جامعه معلولان، سرلوحه افڪار و اعمال ما قرار گيرد تا در سايه ساخت جهانی بهتر پس از کرونا و فراگير نمودن فرصت‏‌ها، پایدار کردن عدالت اجتماعی و دسترس پذیر بودن اجتماع، عزيزان دارای معلوليت نيز بتوانند همانند ساير افراد جامعه، یک زندگی در پرتو اميد، ايمان و آرامش را با تمام وجود تجربه نمایند. خادمی استـــــانـدار لــــــــرستان