بر اساس مصوبه ستاد مقابله با بیماری کرونای استان وضعیت حضور کارکنان ادارات در محل کار مشخص شد

on .

✅ با توجه به اعلام وضعیت نارنجی در اغلب شهرهای استان، کارکنان ادارات از روز شنبه طبق مصوبه اعلام شده برای وضعیت نارنجی در محل کار خود حاضر می شوند .

✅ بر اساس این مصوبه کارکنان دستگاه های اجرایی ضروری و خدمات رسان مانند مراکز درمانی، بیمارستان ها، هلال احمر و امثال آنها با دو سوم ظرفیت کارکنان خود فعالیت خواهند کرد .

✅ سایر دستگاه های اجرایی غیر ضروری استان نیز با تشخیص مدیر مجموعه از پنجاه درصد ظرفیت کارکنان در محل کار استفاده کنند و سایر کارکنان به صورت دورکاری یا شیفت بندی انجام فعالیت نمایند .

✅ با اعلام ستاد مقابله با بیماری کرونای استان؛ ضرورت دارد دستگاه های اجرایی استان نسبت به اجرای مصوبات ستاد و رعایت پروتکل های بهداشتی برای کنترل بیماری اهتمام داشته باشند .