مالكان ژنراتورسازي خرم آباد موظف به فعال نمودن اين واحد اقتصادی هستند

on .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در پاسخ به شائبه ی تغییر کاربری شرکت ژنراتور سازی خرم‌آباد، اظهار داشت؛

شرکت ژنراتورسازی خرم‌آباد در محل شرکت پوشاک لرستان سابق و متعلق به بخش خصوصی است كه طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تسهیلاتی حدود ۴۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه ثابت و سرمایه درگردش از بانک صنعت و معدن دریافت کرده است .
این واحد اقتصادی علیرغم دریافت کامل تسهیلات، قادر به تولید تجاری ژنراتور نگردیده و صرفاً تا سال ۱۳۸۸ اقدام به تعمیر برخی ژنراتورهای سایر کارخانه ها می کرده است.
با توجه به معوق شدن تسهیلات شرکت مذکور و غیر فعال بودن آن، بانک صنعت و معدن براساس مصوبات متعدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی و سایر مراجع نسبت به اعطای فرصت با هدف راه اندازی مجدد کارخانه نموده که متأسفانه مدیریت شرکت ژنراتور سازی هیچگونه اقدامی در زمینه فعال نمودن شرکت ننموده است.
نهایتاً در سال ۱۳۹۶ بانک مذکور پس از پرداخت کلیه بدهی های تأمین اجتماعی و مطالبات کارگران شرکت، اقدام به تملیک محل اجرای طرح نموده است.
در همین راستا طی رایزنی‌های صورت گرفته و به رغم تملیک شرکت توسط بانک و اینکه ارزش واقعی کارخانه در حدود ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده شده، بانک عامل با اقاله کارخانه توسط مدیران شرکت و عودت مجدد صرفا در قبال واریز ۲۵ میلیارد تومان بدهی های بانک موافقت نموده و مزایده شرکت را متوقف کرده است.

گفتنی است با توجه به پیگیری های انجام شده منتظر فعال شدن مجدد شركت هستيم و بحث هایی همچون فروش برای تغيير كاربری بي پايه و اساس می باشد چرا كه صرفاً كاربری صنعتی برای این مجموعه تعریف شده است .