اینفوگرافی

on .

با دورهمی ها، یلدا را میزبان کرونا نشویم

#کروناراشکست_میدهیم