اولویت استان افزایش تخصیص آب است

on .

استاندار لرستان: حقوق استان در بحث تخصیص آب مصرفی رعایت شود .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان کمیته تخصصی بررسی سند سازگاری با کم آبی استان در وزارت نیرو با حضور دکتر خادمی استاندار لرستان، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع برگزار شد .

استاندار لرستان گفت: کمیته تخصصی بررسی سند سازگاری با کم آبی استان، موضوع تخصیص آب با هدف افزایش میزان حق آبه لرستان در مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد برگزار گردید .

دکتر خادمی اظهار داشت: در جلسه امروز موضوع صرفه جویی در مصرف آب از طرف وزارت نیرو مطرح شد که با در نظر گرفتن میزان حق آبه کنونی مانند این است که از کسی که دچار سوء تغذیه است بخواهیم رژیم غذایی و کاهش مصرف داشته باشد .

وی تصریح کرد: موضوع کاهش سهم آب استان به هیچ وجه مدنظر ما نیست و در حال حاضر مشکل اصلی و اولویت افزایش تخصیص آب متناسب با نیازها و برنامه ها برای توسعه استان است .

استاندار لرستان در جلسه امروز تأکید کرد: حقوق استان در رابطه با حق برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی باید رعایت شده و علاوه بر آب شرب، در سایر مصارف مدنظر نیز تأمین شود .

دکتر خادمی یادآور شد: باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنیم که تخصیص فعلی استان را با بالاترین راندمان مصرف نماییم و از هدر رفت آب جلوگیری کنیم .

وی همچنین افزود: پیگیری افزایش سهم استان از آبهای سطحی که از لرستان خارج می شوند، از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه امروز بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .