بازدید از طرح های دانش بنیان استان

on .

استاندار لرستان: با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تعدادی از طرح های دانش بنیان استان بازدید به عمل آمد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با ورود به لرستان از تعدادی از طرح های دانش بنیان استان بازدید کرد .

استاندار لرستان گفت: همزمان با ورود دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از طرح های دانش بنیان استان که در مراحل مختلف ایده، پایلوت، ساخت، نمونه اولیه و یا تجاری شدن قرار دارند بازدید به عمل آمد .

دکتر خادمی اظهار داشت: مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر واحد‌های آن مورد بازدید دکتر ستاری قرار گرفت که عمده فعالیت آن تحقیقات بر روی بیماری سرطان است و با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان آماده به کار گردید و امروز افتتاح شد .

وی خاطرنشان کرد: در این بازدید ها شرکت های دانش بنیان خواسته های خود را با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح کردند .

استاندار لرستان افزود: در جلسه بعداز ظهر امروز درخواست های شرکت های دانش بنیان دقیق تر و متناسب با نیازهای استان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .