نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
پیاده روی اربعین برگزار نخواهد شد اداره کل روابط عمومی 31
ترکارانی سرپرست فرمانداری سلسله شد اداره کل روابط عمومی 35
طرح اقدام ملی مسکن در لرستان بزودی آغاز می شود اداره کل روابط عمومی 37
نحوه مشارکت بانک پاسارگاد در ظرفیتهای اقتصادی استان بررسی شد اداره کل روابط عمومی 33
فرهنگ تعاونی در کشور نهادینه شود اداره کل روابط عمومی 35
آموزش و مهارتی که قدرت انعطاف دهد و ضامن ماندگاری باشد مورد نیاز است اداره کل روابط عمومی 37
انتخاب لرستان به عنوان پایلوت کشوری حوزه های آموزش فنی و حرفه‌ای در بخش فناوری و اطلاعات اداره کل روابط عمومی 39
همراهی با آموزش و پرورش بمنظور ریشه کنی بی سوادی اداره کل روابط عمومی 36
لزوم ورود خیرین و توسعه آموزش و پرورش در بستر فضای مجازی اداره کل روابط عمومی 41
هیئت اندیشه ورزی با همفکری و هم افزایی علمی به دنبال راهکار حل معضلات اجتماعی است اداره کل روابط عمومی 34