سایز فونت

 فهرست استانداران سابق استانداری لرستان


نام شروع خدمت مدت خدمت
حسین عالی ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ یک سال و ۵ ماه
حسین محلوج چی ۲۸ تیر ۱۳۵۹ یک سال و ۴ ماه و ۲۰ روز
حسن امیر عابدینی ۱۷ آذر ۱۳۶۰ ۲ سال و ۱ ماه و ۱۰ روز
احمد انتظاری ملکی ۹ بهمن ۱۳۶۲ ۵ سال و ۶ ماه
سید محمد جهرمی ۵ تیر ۱۳۶۳ ۴ سال و ۲ ماه و ۲۴ روز
اصغر افشاری ۲۹ شهریور ۱۳۶۷ ۳ ماه و ۱۸ روز
احمد انتظاری ۱۷ دی ۱۳۶۷  
محمد جواد محمدی زاده ۱۴ دی ۱۳۷۲ ۳ سال و ۹ ماه و ۱۳ روز
سید حسن رسولی ۲۷ شهریور ۱۳۷۶ ۲ سال و ۱۰ ماه و ۵ روز
نورالله عابدی ۲ تیر ۱۳۷۹ ۲ سال و ۳ ماه و ۵ روز
قربانعلی سعادتقره‌باغ ۲۸ دی ۱۳۸۱ ۳ سال و ۱۰ روز
محمدرضا محسنی ثانی ۸ آبان ۱۳۸۴ یک سال و ۶ ماه
سید حسین صابری انارکي ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۳ سال و ۳ ماه
حبیب الله دهمرده ۲۰ تیر ۱۳۸۹ ۳ سال و ۲ ماه
هوشنگ بازوند مهر ۱۳۹۲ ۴سال و ۵ ماه
 سید موسی خادمی شهریور  ۱۳۹۶    تاکنون